This post is also available in: plpolski enEnglish

„Maryjo, prosimy o umiejętność rozeznawania woli Bożej oraz pragnienie stosowania jej w życiu osobistym i dla dobra Kościoła.”

Termin nowenny:  od 4 lutego 2019 r. do 29 marca 2019 r. 

W 1Tes 5,21 czytamy: „Wszystko badajcie, a co dobrego zachowujcie.” Podobnie w 1J4,1: „..nie  dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga.” Podobne wypowiedzi spotkamy w dziennikach duchowych świętych, a ostatnimi czasy Duch św., przypomina nam to w „Świadectwie” i „Słowie pouczenia” Alicji Lenczewskiej szczecińskiej nauczycielki, która tak zapisuje słowa Jezusa: „Dobro istnieje tylko jako realizacja Mojej woli. Dobro w człowieku i jego życiu też. … Cokolwiek ( człowiek ) uczynił, uczynił to z Mojej inspiracji albo z inspiracji szatana. …O rozeznanie trzeba ciągle prosić, i to z pozycji, że się nic nie wie.” (Świadectwo str. 414). „Rozeznawać trzeba natchnienia: myśli i uczucia, poruszenia serca i umysłu, od jakiego ducha pochodzą i nie ufać sobie.”

(Słowo pouczenia str. 190).

            Dzisiaj łatwo zapominamy, że walce duchowej podlegamy wszyscy i toczy się ona w naszej myśli i w naszych emocjach. Unikniemy wielu porażek a zyskamy zadowolenie i pokój jeśli zaczniemy Boga o tę umiejętność prosić i ją stosować. Prośmy Ducha św i prośmy Maryję o umiejętność poznawania woli Bożej. Najbliższa nowenna pompejańska za Ojczyznę ma właśnie taki temat: „Maryjo, prosimy o umiejętność rozeznawania woli Bożej oraz pragnienie stosowania jej w życiu osobistym i dla dobra Kościoła.”

ks. Jacek Skowroński – promotor nowenny pompejańskiej za Ojczyznę.

Wielcy o Różańcu

Adhortacja Marialis cultus: „Uporządkowany i stopniowy bieg Różańca wskazuje sposób, w jaki Słowo Boże z miłosiernego postanowienia, włączając sie w sprawy ludzkie, dokonało dzieła Odkupienia. W odpowiednim bowiem porządku rozważa się główne wydarzenia zbawcze, które dokonały się w Chrystusie.“

Paweł VI papież

„Proszę, weźcie znów ufnie do rąk Koronkę Różańca, odkrywając jego przeogromną moc.“

Jan Paweł II papież

„Ileż to bólów moglibyście każdego dnia ułagodzić, odmawiając częściej Różaniec, gdybyście się modlili i wynagradzali za grzechy naszej Ojczyzny!“

Stefan kard. Wyszyński

„Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem.“

Kard. August Hlond

„Chrześcijanin, który nie medytuje nad tajemnicami Różańca, okazuje niewdzięczność swojemu Stwórcy i pokazuje, jak niewiele obchodzi go poświęcenie Zbawiciela, który przyszedł odkupić świat.“

Św. Ludwik Maria Grignion de Montwart

Patronat

Nowenna Pompejańska za Ojczyznę pod patronatem ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity szczecińsko-kamieńskiego.

This post is also available in: plpolski enEnglish

Deutsch