Pytania

This post is also available in: plpolski enEnglish

Oto najczęściej pojawiające się pytania związane z odmawianiem Nowenny Pompejańskiej.

1. Co zrobić jeżeli osoba odmawiająca nowennę, musiała przerwać jej odmawianie na kilka dni z powodu choroby, bardzo ważnych zadań w pracy, z powodu nadzwyczajnych sytuacji rodzinnych i tym podobne?

Po przerwie kontynuować, przedłużając nowennę o tyle dni ile opuściliśmy dla innych zajęć. A jeżeli na tę przerwę nie mieliśmy wpływu, przez np.: chorobę lub inne zdarzenia losowe, można ofiarować tę chorobę, ten czas, i te trudności traktując nasze życie i związane z nim trudności jako kontynuację i uzupełnienie modlitwy różańcowej.

2. Co zrobić, jeżeli zapominaliśmy dodawać po każdej części różańca modlitw błagalnych i potem dziękczynnych przypisanych do nowenny?

Modlitwy błagalne i dziękczynne oraz wszystko to, co wykracza poza rozważanie tajemnic różańca i odmawianie poszczególnych jego części, nie decyduje o łaskawości Maryi, ale stanowi pewne uzupełnienie ważne dla skierowania naszej uwagi, iż modlitwa tą nowenną ma charakter błagalny przez 27 dni, a następnie przez 27 dni – dziękczynny. Jest to forma uporządkowania modlitwy oraz intencji, jak również nastawienia woli i uczuć wobec Maryi do której kierujemy naszą modlitwę. Zgodnie z wolą Maryi jest, aby każdego dnia trwania nowenny, uczcić Boga w Trójcy Świętej i Maryję, rozważając piętnaście, a najlepiej dwadzieścia tajemnic różańcowych, a po rozważeniu każdej tajemnicy, uczcić Boga i Maryję dziesiątką różańca. Ważne, aby zdążyć w ciągu dnia z rozważeniem i odmówieniem wszystkich tajemnic różańca.

3. Czy należy wszystkie części różańca odmówić od razu jedna po drugiej, czy można zrobić przerwy i poszczególne części różańca odmówić w różnych porach dnia?

W dowolny sposób. Tak jaj czas pozwala i zajęcia. Można zrobić tyle przerw w modlitwie ile potrzebujemy i w dowolnym miejscu odmawiania różańca. Osobiście zalecam odmówić więcej tajemnic różańcowych rano, gdyż pod wieczór jesteśmy bardziej zmęczeni i powinniśmy więcej czasu poświęcić dla naszej rodziny.

4. A jeśli często w trakcie modlitwy pojawiają się rozproszenia, lub jadę samochodem, autobusem, pociągiem, lub idę do pracy i muszę zwracać uwagę na innych poruszających się na drodze, to czy ta modlitwa jest ważna?

Jest ważna. O owocach modlitwy decyduje doskonała ofiara Pana Jezusa na Krzyżu i to dotyczy każdego rodzaju modlitwy. Nie zaś nasza perfekcyjność wypowiedzi i skupienia uwagi. Z naszej strony ważna jest postawa miłości, łaska uświęcająca, ufność i wiara. A to jest w sercu, nie zaś na ustach i w umyśle.

5. Ile intencji można zadeklarować w nowennie, czy tylko jedną intencję?

Najczęściej ludzie deklarują jedną intencję. Ale można i kilka. Ważne jest, by nie czynić z nowenny formy „wynagrodzenia“, „zapłaty“, „handlu“ za łaski których się spodziewamy. I odwrotnie, ważne aby nie podchodzić do modlitwy, a więc dialogu z Bogiem z fałszywą bojaźnią i nie narzucać sobie ograniczeń gdy chodzi o polecane sprawy.  Wiara i miłość do Boga i ludzi, wiara we wstawiennictwo Maryi decydują o tej sprawie. Zawsze mam kilka intencji, i to niezależnie czy jest to różaniec trwający 54 dni czy 30 dni. Znaczenie ma miłość i ufność, wiara, z jaką zanoszę tę modlitwę różańcową do nieba. Jeśli wierzę, że otrzymam dużo, to dużo dostanę. Jeśli się boję, że proszę o zbyt wiele, dostanę niewiele.

6. A jeśli są kłopoty z wytrwałością na nowennie, albo coś mi przeszkadza i przerywam nowennę po kilku dniach?

Zalecam zawierzyć nowennę Maryi, prosząc o łaskę wytrwałości i konsekwencji. Nie potrzeba tu specjalnych modlitw, ale chwilę poświęcić na uczczenie Maryi i zawierzenie tego, co mamy zamiar uczynić z wiarą, że otrzymamy łaskę tej modlitwy na 54 dni. Oczywiście kryzys może przyjść, ale mamy ufać i trwać do końca. Bóg daję łaskę, więc ma prawo oczekiwać z naszej strony wysiłku, walki duchowej, konsekwencji.

„Sam odmówiłem 6 razy Nowennę Pompejańską za Ojczyznę, i wiem że warto poprosić Maryję o wytrwałość.“

Błogosławię Wszystkim odmawiającym tę piękną modlitwę różańcową.  ks. Jacek S.

Jeśli masz pytania napisz je w e-mail: nowenna.szczecin@gmail.com

This post is also available in: plpolski enEnglish

Deutsch