This post is also available in: plpolski deDeutsch

MARYJA KRÓLOWA POLSKI

Maryja Królowa Polski pragnie aby Polacy podjęli modlitwę do Niej.
Tak od serca, każdego dnia wołając w swoich  słowach i w każdy w dowolny  sposób jak dziecko do Matki. Prosto z miłością.
  1. O szybkie zakończenie pandemii w Polsce.
  2. O odsłonięcie przed ludźmi – Polakami prawdy   i wszelkich nadużyć dotyczących walki z pandemią.
  3. O to by Maryja przyspieszyła Zwycięstwo, nad złem moralnym w Polsce.
Prosimy o pomoc do tego także :  Andrzeja Bobolę, Anioła Stróża Polski, Jana Pawła II, Św. Faustynę. Także za kilka dni błogosławionego  Kardynała Stefana  Wyszyńskiego.
Ważne aby codziennie wołać, choć w kilku zdaniach. Ważne aby wołać od serca, swoimi słowami z miłością, prosić i błagać, wielbić Maryję w sercu.
Maryja chce zakończenia tego doświadczenia dla naszego narodu ale ustanie pandemii jest aktem Miłosierdzia ze strony Boga, dlatego trzeba jeszcze wołać.
Proszę o przekazanie tego dalej, aby jak najwięcej naszych rodaków podjęło wołanie.
Można – niezależnie od tego –  wołać do Maryi i Ducha św. o natchnienie dla kapłanów, sióstr zakonnych, mediów katolickich i autorów gazet, aby podjęli też takie wołanie w mediach.
I zachęcali następnych ludzi. Ks. Jacek S. – promotor Nowenny Pompejańskiej za Ojczyznę.

W 1Tes 5,21 czytamy: „Wszystko badajcie, a co dobrego zachowujcie.” Podobnie w 1J4,1: „..nie  dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga.” Podobne wypowiedzi spotkamy w dziennikach duchowych świętych, a ostatnimi czasy Duch św., przypomina nam to w „Świadectwie” i „Słowie pouczenia” Alicji Lenczewskiej szczecińskiej nauczycielki, która tak zapisuje słowa Jezusa: „Dobro istnieje tylko jako realizacja Mojej woli. Dobro w człowieku i jego życiu też. … Cokolwiek ( człowiek ) uczynił, uczynił to z Mojej inspiracji albo z inspiracji szatana. …O rozeznanie trzeba ciągle prosić, i to z pozycji, że się nic nie wie.” (Świadectwo str. 414). „Rozeznawać trzeba natchnienia: myśli i uczucia, poruszenia serca i umysłu, od jakiego ducha pochodzą i nie ufać sobie.”

(Słowo pouczenia str. 190).

            Papież Jan Paweł II powiedział: „Naród który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości. … Potrzebna jest więc powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia.” ( Przemówienie w Kaliszu 4 czerwca 1997r. ). W trosce o obronę i szacunek dla każdego życia ludzkiego, o szczęśliwą przyszłość Polski, podejmujemy kolejny raz ten temat w nowennie pompejańskiej:
“Maryjo, błagamy o łaskę uchwalenia przez Sejm i Senat ustawy chroniącej każde poczęte życie, i zakazu wszelkich form aborcji w naszym kraju.”

ks. Jacek Skowroński – promotor nowenny pompejańskiej za Ojczyznę.

40 Dni Wielkiego Postu za Polskich Kapłanów

Wielcy o Różańcu

Adhortacja Marialis cultus: “Uporządkowany i stopniowy bieg Różańca wskazuje sposób, w jaki Słowo Boże z miłosiernego postanowienia, włączając sie w sprawy ludzkie, dokonało dzieła Odkupienia. W odpowiednim bowiem porządku rozważa się główne wydarzenia zbawcze, które dokonały się w Chrystusie.”

Paweł VI papież

“Proszę, weźcie znów ufnie do rąk Koronkę Różańca, odkrywając jego przeogromną moc.”

Jan Paweł II papież

“Ileż to bólów moglibyście każdego dnia ułagodzić, odmawiając częściej Różaniec, gdybyście się modlili i wynagradzali za grzechy naszej Ojczyzny!”

Stefan kard. Wyszyński

“Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem.”

Kard. August Hlond

“Chrześcijanin, który nie medytuje nad tajemnicami Różańca, okazuje niewdzięczność swojemu Stwórcy i pokazuje, jak niewiele obchodzi go poświęcenie Zbawiciela, który przyszedł odkupić świat.”

Św. Ludwik Maria Grignion de Montwart

Patronat

Nowenna Pompejańska za Ojczyznę pod patronatem ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity szczecińsko-kamieńskiego.

This post is also available in: plpolski deDeutsch

English