Maryjo, prosimy, o łaskę owocnego wypełnienia w Polsce Twoich próśb z Fatimskich Objawień, a szczególnie łaskę wynagrodzenia za grzechy i zawierzenia Twemu Niepokalanemu Sercu.”

 

 Początek nowenny w poniedziałek 07 sierpnia, a koniec w piątek 29 września 2017r.

 

 

 

Trwamy w obchodzie stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Przypominamy sobie to wszystko co Maryja wypowiedziała w trosce o zbawienie ludzi. Jednocześnie pragniemy widzieć więcej nawróceń i szczęśliwie żyjących naszych Rodaków. Chcemy wynagradzać za grzechy, odmawiać różaniec, zawierzać nas samych i nasze rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi. Odpowiadamy więc na prośby Maryi, modląc się o wypełnienie jej wskazań i zachęcamy innych do systematycznego ich podejmowania.

 

                                   ks. Jacek Skowroński - promotor nowenny pompejańskiej za Ojczyznę.

 

Historia Nowenny

Jak odmawiać

Świadectwa

Pytania

Wielcy o Różańcu...

Paweł VI papież:

Adhortacja Marialis cultus: "Uporządkowany i stopniowy bieg Różańca wskazuje sposób, w jaki Słowo Boże z miłosiernego postanowienia, włączając sie w sprawy ludzkie, dokonało dzieła Odkupienia. W odpowiednim bowiem porządku rozważa się główne wydarzenia zbawcze, które dokonały się w Chrystusie."

Jan Paweł II papież:

"Proszę, weźcie znów ufnie do rąk Koronkę Różańca, odkrywając jego przeogromną moc."

Stefan kard. Wyszyński:

"Ileż to bólów moglibyście każdego dnia ułagodzić, odmawiając częściej Różaniec, gdybyście się modlili i wynagradzali za grzechy naszej Ojczyzny!"

Kard. August Hlond:

"Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem."

Św. Ludwik Maria Grignion de Montwart:

"Chrześcijanin, który nie medytuje nad tajemnicami Różańca, okazuje niewdzięczność swojemu Stwórcy i pokazuje, jak niewiele obchodzi go poświęcenie Zbawiciela, który przyszedł odkupić świat."

 



Nowenna Pompejańska za Ojczyznę pod patronatem
ks Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi
Metropolity szczecińsko-kamieńskiego.


Sekretariat Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę Dom Pielgrzyma ul. Rydla 63, 70-783 Szczecin, e-mail: nowenna.szczecin@gmail.com