„Maryjo, prosimy o wierność, miłość i pojednanie dla małżeństw przeżywających kryzys.”              

 

                                  Nowennę rozpoczynamy w niedzielę 11 grudnia, a kończymy 2 lutego 2017r.

 

Żyjemy w czasach, w których wiele rodzin przeżywa kryzys miłości małżeńskiej, rodzinnej, gdzie nie dochowuje się wierności i uczciwości małżeńskiej. Spora liczba małżeństw rozpada się po ślubie. Powodów tego jest wiele. Dlatego sakrament małżeństwa potrzebuje nieustannego zapraszania Jezusa do życia każdego z małżonków oraz miłości, w której jest miejsce na krzyż, ofiarę i prawdę. Miłości bez prawdy, krzyża, o ofiary nie da się nieść ani rozwijać. Chcemy naszą modlitwą pomagać Polskim małżeństwom wspierając je modlitwą.

 

Historia Nowenny

Jak odmawiać

Świadectwa

Pytania

Wielcy o Różańcu...

Paweł VI papież:

Adhortacja Marialis cultus: "Uporządkowany i stopniowy bieg Różańca wskazuje sposób, w jaki Słowo Boże z miłosiernego postanowienia, włączając sie w sprawy ludzkie, dokonało dzieła Odkupienia. W odpowiednim bowiem porządku rozważa się główne wydarzenia zbawcze, które dokonały się w Chrystusie."

Jan Paweł II papież:

"Proszę, weźcie znów ufnie do rąk Koronkę Różańca, odkrywając jego przeogromną moc."

Stefan kard. Wyszyński:

"Ileż to bólów moglibyście każdego dnia ułagodzić, odmawiając częściej Różaniec, gdybyście się modlili i wynagradzali za grzechy naszej Ojczyzny!"

Kard. August Hlond:

"Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem."

Św. Ludwik Maria Grignion de Montwart:

"Chrześcijanin, który nie medytuje nad tajemnicami Różańca, okazuje niewdzięczność swojemu Stwórcy i pokazuje, jak niewiele obchodzi go poświęcenie Zbawiciela, który przyszedł odkupić świat."

 Nowenna Pompejańska za Ojczyznę pod patronatem
ks Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi
Metropolity szczecińsko-kamieńskiego.


Sekretariat Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę Dom Pielgrzyma ul. Rydla 63, 70-783 Szczecin, e-mail: nowenna.szczecin@gmail.com