„Maryjo, prosimy o pełną duchową wolność naszego narodu, w tym o trzeźwość i uwolnienie od wszelkich nałogów i uzależnień”.

 

Nowennę rozpoczynamy we wtorek 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, a kończymy w piątek 7 października 2016r., we wspomnienie MB Różańcowej.    Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 


 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Jak co roku, w miesiącu sierpniu, w miesiącu który kojarzy nam się jako miesiąc pamięci o wielkich zwycięstwach, jak i ogromnych ofiarach Polaków, w miesiącu tym pamiętamy i pomagamy Polsce aby była silna duchem, i wolna nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie. Wrogowie nasi to nałogowo spożywany alkohol, narkotyki i wiele innych uzależnień, na przykład uzależnienie od pornografii, komputera, telewizora, telefonu, muzyki i wiele innych. Prawdziwa wolność jest wolnością ducha, która nie ulega przedmiotom i sprawom tego świata. Człowiek dojrzały to taki, który z umiarem korzysta z tego co ma na świecie i nie jest od niego zależny w codziennym życiu.  

Historia Nowenny

Jak odmawiać

Świadectwa

Pytania

Wielcy o Różańcu...

Paweł VI papież:

Adhortacja Marialis cultus: "Uporządkowany i stopniowy bieg Różańca wskazuje sposób, w jaki Słowo Boże z miłosiernego postanowienia, włączając sie w sprawy ludzkie, dokonało dzieła Odkupienia. W odpowiednim bowiem porządku rozważa się główne wydarzenia zbawcze, które dokonały się w Chrystusie."

Jan Paweł II papież:

"Proszę, weźcie znów ufnie do rąk Koronkę Różańca, odkrywając jego przeogromną moc."

Stefan kard. Wyszyński:

"Ileż to bólów moglibyście każdego dnia ułagodzić, odmawiając częściej Różaniec, gdybyście się modlili i wynagradzali za grzechy naszej Ojczyzny!"

Kard. August Hlond:

"Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem."

Św. Ludwik Maria Grignion de Montwart:

"Chrześcijanin, który nie medytuje nad tajemnicami Różańca, okazuje niewdzięczność swojemu Stwórcy i pokazuje, jak niewiele obchodzi go poświęcenie Zbawiciela, który przyszedł odkupić świat."

 Nowenna Pompejańska za Ojczyznę pod patronatem
ks Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi
Metropolity szczecińsko-kamieńskiego.


Sekretariat Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę Dom Pielgrzyma ul. Rydla 63, 70-783 Szczecin, e-mail: nowenna.szczecin@gmail.com