„Maryjo, prosimy o mądrość, prawdę i uczciwość w życiu osobistym i społecznym dla wszystkich Polaków.”

                                                  

                                         Początek nowenny w poniedziałek 06 lutego, a koniec 31 marca 2017r.  

 

Przypominając sobie różne wydarzenia z historii naszego życia i z życia naszego narodu, możemy odnieść wrażenie, że nie wszyscy nasi Rodacy doceniają wartość prawdy, uczciwości w życiu czy to osobistym czy społecznym. Jak uczy Pan Jezus, kłamstwo ma swojego ojca – diabła, a więc wszędzie tam gdzie jest kłamstwo nie ma Boga i uczciwości. Nie ma też prawdziwej mądrości. Mamy świadomość, ile szkody wyrządzono narodowi w przeszłości manipulując faktami. Otwierane obecnie różne archiwa i ujawniane dokumenty z przeszłości pokazują to bardzo mocno. Również obecnie skrajne wypowiedzi różnych mediów na te same wydarzenia, tylko potwierdzają, że o prawdę, mądrość i uczciwość dla naszych Rodaków trzeba jeszcze prosić Niebo. Chciejmy zatem chwycić za różaniec, aby Miłosierny Bóg przez Maryję oczyścił umysły i serca Polaków od metod komunikacji międzyludzkiej niezgodnej z ewangelią i rzeczywistością. 

                                                       ks. Jacek Skowroński - promotor nowenny pompejańskiej za Ojczyznę.

 

Historia Nowenny

Jak odmawiać

Świadectwa

Pytania

Wielcy o Różańcu...

Paweł VI papież:

Adhortacja Marialis cultus: "Uporządkowany i stopniowy bieg Różańca wskazuje sposób, w jaki Słowo Boże z miłosiernego postanowienia, włączając sie w sprawy ludzkie, dokonało dzieła Odkupienia. W odpowiednim bowiem porządku rozważa się główne wydarzenia zbawcze, które dokonały się w Chrystusie."

Jan Paweł II papież:

"Proszę, weźcie znów ufnie do rąk Koronkę Różańca, odkrywając jego przeogromną moc."

Stefan kard. Wyszyński:

"Ileż to bólów moglibyście każdego dnia ułagodzić, odmawiając częściej Różaniec, gdybyście się modlili i wynagradzali za grzechy naszej Ojczyzny!"

Kard. August Hlond:

"Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem."

Św. Ludwik Maria Grignion de Montwart:

"Chrześcijanin, który nie medytuje nad tajemnicami Różańca, okazuje niewdzięczność swojemu Stwórcy i pokazuje, jak niewiele obchodzi go poświęcenie Zbawiciela, który przyszedł odkupić świat."

 Nowenna Pompejańska za Ojczyznę pod patronatem
ks Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi
Metropolity szczecińsko-kamieńskiego.


Sekretariat Różańca Pompejańskiego za Ojczyznę Dom Pielgrzyma ul. Rydla 63, 70-783 Szczecin, e-mail: nowenna.szczecin@gmail.com