This post is also available in: enEnglish deDeutsch

Maryjo, prosimy, o ustawy gwarantujące ochronę każdego poczętego życia w Polsce, oraz odwagę i zaangażowanie jak największej liczby Polaków dla tej sprawy.”

Początek nowenny w poniedziałek 9 października, a koniec w piątek 1 grudnia 2017r.

Pragniemy wielkich łask dla naszego Narodu. Aby tak się stało musimy przekonać Boga, że każde życie będzie w naszym kraju szanowane, od poczęcia aż po naturalne odejście do wieczności. Istniejące w Polsce prawo niestety dopuszcza do aborcji pod różnymi warunkami. Każde życie jest darem Boga i nie wolno pod żadnym pozorem zabierać życia komukolwiek a tym bardziej bezbronnym. Obecnie zbierane są podpisy pod petycją do sejmu o zniesienie ustawy dopuszczającej przerwanie ciąży „Stop aborcji.” W tym samym czasie zwolennicy aborcji tworzą petycję mającą na celu rozszerzenie prawa do zabijania. Zatem nie bądźmy obojętni. Jest to walka o przyszłość Narodu. Zachęcajmy się wzajemnie do obrony życia, i módlmy się aby w Polsce skończyło się wreszcie uśmiercanie nienarodzonych.

ks. Jacek Skowroński – promotor nowenny pompejańskiej za Ojczyznę.

Wielcy o Różańcu

Adhortacja Marialis cultus: „Uporządkowany i stopniowy bieg Różańca wskazuje sposób, w jaki Słowo Boże z miłosiernego postanowienia, włączając sie w sprawy ludzkie, dokonało dzieła Odkupienia. W odpowiednim bowiem porządku rozważa się główne wydarzenia zbawcze, które dokonały się w Chrystusie.”

Paweł VI papież

„Proszę, weźcie znów ufnie do rąk Koronkę Różańca, odkrywając jego przeogromną moc.”

Jan Paweł II papież

„Ileż to bólów moglibyście każdego dnia ułagodzić, odmawiając częściej Różaniec, gdybyście się modlili i wynagradzali za grzechy naszej Ojczyzny!”

Stefan kard. Wyszyński

„Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem.”

Kard. August Hlond

„Chrześcijanin, który nie medytuje nad tajemnicami Różańca, okazuje niewdzięczność swojemu Stwórcy i pokazuje, jak niewiele obchodzi go poświęcenie Zbawiciela, który przyszedł odkupić świat.”

Św. Ludwik Maria Grignion de Montwart

Patronat

Nowenna Pompejańska za Ojczyznę pod patronatem ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity szczecińsko-kamieńskiego.

This post is also available in: enEnglish deDeutsch

polski